دارم نفس نمی کشم، و تو از مستیِ شراب                  این دودِ مانده در گلویِ مرا، ماه دیده ای!

شاید دوباره نوبت با هم نبودن است                             شاید دوباره در سراسر من، آه دیده ای!

من عاشقم به اینکه که تو در خوابهایِ خویش                          تقدیرِ جای جایِ مرا، گاه دیده ای!

بنواز سازِ مغربی ات را به های های                                می رقصمت اگر چه به ناگاه دیده ای!

من را چنین میانه ی میدان دردها!

پی نوشت: دلم بدجور یاد معین کرد امشبی و خوب... 2-این شعر تکمیل می شود.

نوشته شده توسط ح.رضایی بندقرایی در پنجشنبه نهم بهمن 1393 |

حافظ ببر تو گوی فصاحت که مدعی                       هیچش هنر نبود و خبر نیز هم نداشت!

نوشته شده توسط ح.رضایی بندقرایی در دوشنبه ششم بهمن 1393 |

نبرد با داعش های وطنی در سال 88

نبرد با داعش های عراقی در سال 93

سفر حضرت ماه به کرمانشاه در سال 90

نوشته شده توسط ح.رضایی بندقرایی در سه شنبه بیست و سوم دی 1393 |
 
مطالب قدیمی‌تر