حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست                      باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست

از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است                غرض این است وگرنه دل و جان این همه نیست

منت سدره و طوبی ز پی سایه مکش                      که چو خوش بنگری ای سرو روان این همه نیست

دولت آن است که بی خون دل آید به کنار                   ور نه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست

پنج روزی که در این مرحله مهلت داری                       خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست

بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی                             فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست

زاهد ایمن مشو از بازی غیرت زنهار                            که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست

دردمندی من سوخته زار و نزار                                  ظاهرا حاجت تقریر و بیان این همه نیست

نام حافظ رقم نیک پذیرفت ولی                                پیش رندان رقم سود و زیان این همه نیست

نوشته شده توسط ح.رضایی بندقرایی در شنبه سوم آبان 1393 |
ما آدم ها بعضی وقتا آدمایی رو که دوستشون داریم هی اذیتشون می کنیم!! خدا ببخشه ما رو 

در مطاف چشم هایت گم شدن را دوست داشت

آنکه اشکت را به دامن ریخت از دیوانگی!

نوشته شده توسط ح.رضایی بندقرایی در سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 |
 
فدای دوست نکردیم عمر و مال، دریغ                     که کار عشق زما این قدر نمی آید!

نوشته شده توسط ح.رضایی بندقرایی در پنجشنبه دوازدهم تیر 1393 |
 
مطالب قدیمی‌تر